قلمرو آرش

ذهن‌واره‌های یک دانشجوی افغانستانی

شهریور 97
4 پست
دی 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....