موفقیت

این روزها حال و هوای بهتری دارم. زندگی مرا به مبارزه طلبیده است. به تازگی ها زندگی فرصتی در اختیارم قرار داده تا خودم را ثابت بکنم. هی دارم تلاش می کنم تا به آن چه موفقیت می نامند، برسم و این رویای دست نیافتنی را به آغوش بکشم.

چند گاهی است که پی این موجود به ظاهر دست نیافتنی را گرفته ام. او می دود و من همچنان به دنبال شم. تازگی ها ملاقات اش کردم. به همدیگه قول دادیم که پس از این بهتر است همدیگر را به دنبال هم نکشیم و یک جا زندگی کنیم.

به همین دلیل هی دارم تلاش می کنم تا اسباب راحت زندگی این موجود را فراهم سازم. به تازگی یاد گرفته ام که شب ها دیرتر بخوابم و صبح ها زودتر برخیزم. به صورت مکرر کتاب بخوانم حتا شده روز یک صفحه. به دستور او از دوستانم سپاسگزاری  می کنم و گاهی هم سراغ خدا می روم.

تمام سعی من بر آن است که او را از دست ندهم. او برای من خیلی عزیز و دوست داشتنی است. همین که به خواست من لبیک گفته نشان می دهد که برای من ارزش قایل است. همین که از دیگران بریده و در کنار من زانو زده خود نشان می دهد که هوای من را دارد.

سپاسگزارم موفقیت که این روزها مهمان خانه منی. دوستت دارم و امیدوارم که هیچ گاهی از سرزمین من رخت بر نبندی!

دوستت دارم پس دوستم بدار!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 35 بازدید