آرزوی تحصیل

گاهی وقت انسانی در موقعیتی قرار می گیرد که حتا از انجام کوچک‌ترین کارها نیز عاجز است. شبیه یک آرزوی دست نیافتی من «ادامه تحصیل» آن قدر که من برای تحصیل انگیزه دارم که شاید یک کودک شیرخوار به خوردن شیر مادرش رغبتی نداشته باشد.

ادامه تحصیل در رشته مورد نظرم عین تولد دوباره است اما متاسفانه از چند سال به این سو به دلیل روزمرگی این خواسته به یک سرابی همانند شده است. هرچند ادامه تحصیل در یک نهاد خصوصی خیلی هزینه‌بردار نیست اما با توجه به وضعیتی که من در آن به سر می‌برم، ظاهرا شبیه جا به جا کردن سنگ بزرگی است که من قدرت انتقال آن را ندارم.

مصارف هنگفت هزینه امرار معاش خود و خانواده و همین طور گرفتاری‌های مفرط کاری از دلایلی است که به شدت مرا از رسیدن به آرزوهایم باز می‌دارد.

آن روزی که به کاخ تحصیل تکیه بزنم شاید پر بگشایم به وسعت همه رویاهای باشندگان کره‌ی زمین

/ 0 نظر / 35 بازدید